Kontaktujte nás

Nižšie nájdete možnosti ako nás zastihnete

Otváracie hodiny: Pondelok – Piatok

07:00 – 15:30

+421 917 074 837

+421 31 782 6277

ujlacky.v@gmail.com

katarina.filagova@bomet.sk

Matuškovská cesta 877/4,

924 01Galanta

Profil spoločnosti

I. OBCHODNÉ MENO


ŠROTSERVIS s. r. o.

II. SÍDLO


Mudroňova 85/A

Bratislava

811 03

Slovenská republika


III. IČO:


43 997 431

IV. DEŇ ZÁPISU:


04.03.2008


V. PRÁVNA FORMA:


Spoločnosť s ručením obmedzeným


VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)


1. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,

2. prípravné práce k realizácii stavby,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu zabezpečovania verejných kultúrnych podujatí,

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

6. školiaca a poradenská činnosť v oblasti informačných technológií,

7. automatizované spracovanie dát,


Katalóg odpadov


Druh Názov odpadu


10 02 10 okuje z valcovania

12 01 01 piliny a triesky zo železných kovov

12 01 02 prach a zlomky zo železných kovov

12 01 03 piliny a triesky z neželezných kovov

12 01 04 prach a zlomky z neželezných kovov

15 01 04 obaly z kovu

16 01 17 železné kovy

16 01 08 neželezné kovy

17 04 01 meď, bronz, mosadz

17 04 02 hliník

17 04 04 zinok

17 04 05 železo a oceľ

17 04 06 cín

17 04 07 zmiešané kovy

17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10

19 01 02 železné materiály odstránené z popola

19 10 01 odpad zo železa a ocele

19 10 02 odpad z neželezných kovov

19 12 02 železné kovy

19 12 03 neželezné kovy

20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

20 01 40 kovy